Regulamin

1. Korty są czynne codziennie od godz.7.00 do 22.00. 

2. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście lub telefonicznie pod nr tel.509140156 

3. Rezerwacja dotyczy określonej godziny, a nie konkretnego kortu. Gracze wchodzą na kort, który się właśnie zwalnia. 

4. Osoba posiadająca rezerwację kortu, jeżeli nie zgłosi się na korcie w czasie 15 min. od rozpoczęcia godz. rezerw., traci ją na rzecz osoby oczekującej. 

5. Korzystający ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie rozpoczynającej rezerwację i zobowiązany jest opuścić kort o godz. upłynięcia rezerwacji. 

6. Opłaty za kort należy dokonywać u właściciela obiektu lub osoby upoważnionej. 

7. Opłata za korzystanie z kortu obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, zatarcie kortu przez użytkownika po skończonej grze i zejście z kortu. 

8. Odwoływanie rezerwacji -  najpóźniej 24 GODZINY przed terminem rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja jest płatna. 

10. Na korcie obowiązuje strój sportowy i obuwie tenisowe. 

10. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom właściciela.

Script logo